HISTORIE OBCE

Historie obce

Máme-li si připomenou historii Bělče, Bzové a Elbančic musíme si současně připomenout také historii hradu Šelemberku, se kterým jsou naše obce těsně spojeny po celá staletí, neboť
k panství šelemberskému patřily.
Zakladatelé Šelemberku byli páni, kteří ve svém štítu nosili sviňskou hlavu. Jmenovali se podle různých sídel: z Valdeku, Hazenburku, Rožmitálu, Šelemberku. Kdy a jak se tento rod, který žil ve středních Čechách, do této krajiny dostal, není známo.

Rovněž o založení hradu i jeho panském rodu před 14.stoletím prameny mlčí. Je možné předpokládat, že se tak stalo na počátku téhož století.
V mešní knize Načeradské se připomínají někteří předkové rodu šelemberského, totiž Přibyslav, Vratka a Přibík, kteří se svými bratřími asi v roce 1278 postavili kůr v načeradském kostele. K tomu se dodá, že snad panství šelemberské náleželo Vítkovcům.
První, který jméno našeho hradu nosil, byl Přibyslav z Křimíku, jinak ze Šelemberku řečený, jenž někdy před rokem 1318 horu Pavlov prodal Vilému z Vožice.

Další držitelé hradu Šelemberku byli:

 • 1341 Přibík mladší
 • 1349 Janek za Šelemberku
 • 1359 Ondřej ze Šelemberku
 • 1371 Čeněk ze Šelemberku (bratr Ondřeje)
 • Po roce 1408 mizí jméno pánů ze Šelemberku ze zdejší krajiny. Vznikli jinde jakožto držitelé zboží a platnými službami se nejednou obětovali své vlasti až do svého vymření na konci 16.století.
 • 1397 založil nový majitel Šelemberku Aleš z Ryzenburku nový oltář v janovském kostele
 • 1419 jej posledně nacházíme jako pána na zdejším panství

O osudech hradu Šelemberku za husitských válek naše prameny mlčí, není však možné, aby tento hrad byl docela ušel jakékoli škodě a útoku, když v okolí byly sváděny časté a tuhé boje. Držitelé hradu, kteří asi byli u katolíků, udrželi se tvrdostí zdí hradebních a později tam vládli páni, kteří byli u strany podobojí. V husitských válkách nabyl panství šelemberské Albera z Těchobuze.

 • 1431 Mikuláš z Hořic
 • 1465 Mikuláš z Hořic se synem Mikulášem mladším. Na začátku 16.století držel Šelemberk Přebor z Radejšína a 1518 ho prodal Albrechtovi Ciplovi z Kravska
  1542 hrad držela dcera Kateřina z Kravska, která se provdala za Petra Mrackého z Dubé. Zemřela roku 1553. Petr Mracký zemřel roku 1554. Jejich syn Petr zemřel roku 1555 a Vilém brzy po něm. Dědicem panství se stal jejich strýc Karel Mracký z Dubé.
 • 1586 3.března prodal Karel Mracký z Dubé šelemberské panství Michalu Španovskému z Lisova a na Pacově, nejvyššímu písaři království českého, který ho připojil k vožickému panství, jež zakoupil od krále Rudolfa II. v roce 1479.
 • Hrad Šelemberk byl neporušený na počátku 17.století a též opravován, že se v něm mohlo ještě v roce 1629 bydlet. Nedlouho potom byl opuštěn a jeho staré zdi již podpírané a opravované, se pak po krátkém čase sesuly a jen skálopevná věž dovedla vzdorovat všem nepohodám až po naše časy.

Historie Bělče

Běleč se rozprostírá pod mírným návrším, odedávna příslušná k blízkému Šelemberku, s ním přikoupena byla k panství mladovožickému. Roku 1371 uvádí se jako svědek Vítek z Bělče, který měl ve vsi panské sídlo a jeho bratrem byl Čeněk ze Šelemberku. Roku 1523 připomíná se ve vsi také dědiník, Mikuláš z Bělče. Roku 1654 bylo tu 10 osedlých, 2 nově usazení, 2 na živnost zkažení, 3 chalupníci, 1 zahradník osedlý a jeden pustý.

Název obce Běleč procházel takovýmto vývojem:

 • 1375 Bielez
 • 1477 in Bielczi
 • 1602 Bielczie
 • 1628 Bielcze
 • 1790 Bielcž
 • 1854 Běleč

 

ZPRAVODAJ OBCE

AKCE V OBCI

ADRESA

Obec Běleč
391 43 Běleč 22
pondělí 08-12 hod
čtvrtek 13-17 hod
email: info@obecbelec.cz
účet: 24528301/0100

STAROSTA

Stanislav Šmejkal
tel: 724189517
email: smejkal@obecbelec.cz