NAŠE OBEC

V posledních letech roste množství separovaných odpadů, které jsou od občanů sbírány. Protože sběrné místo u obecního úřadu přestává kapacitně stačit, bylo rozhodnuto o vybudování nového sběrného místa (hnízda) u domu č.p. 43 (bytovka). Zároveň bude vybudováno sběrné místo (hnízdo) ve Bzové, kde byly dosud kontejnery volně na terénu.

Obec Běleč požádala Jihočeský kraj o dotaci na vybudování sběrných míst. Dotace byla přidělena, nová sběrná místa jsme vybudovali a zprovoznili. Sběrné místo u obecního úřadu jsme opravili.

Dotaci na akci poskytl ve výši 216 000 Kč Jihočeský kraj v rámci dotačního programu Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2023. Celkové náklady projektu činily 398 248,51 Kč, vlastní prostředky obce 182 248,51 Kč.

Každé sběrné místo poskytuje prostor pro 5 ks 1100 l kontejnerů a další 240 l popelnice na kov a oleje, případně další popelnice. Sběr separovaného odpadu je na nejbližší roky vyřešen.

ZPRAVODAJ OBCE

AKCE V OBCI

ADRESA

Obec Běleč
391 43 Běleč 22
pondělí 08-12 hod
čtvrtek 13-17 hod
email: info@obecbelec.cz
účet: 24528301/0100

STAROSTA

Stanislav Šmejkal
tel: 724189517
email: smejkal@obecbelec.cz